over mij
portfolio
contact
Wim Manders
home
© wimmander© wimmanders 2012
Welkom op mijn site! Mijn naam is Wim Manders; ik werd in 1949 geboren in het zuidoosten van Noord-Brabant: in het Peeldorp Deurne. Na mijn middelbare school heb ik gewerkt op de reclameafdeling van EDAH, een voormalige grootgrutter in Helmond. Vandaar ben ik overgestapt naar de tandtechniek. Uiteindelijk ben ik terechtgekomen in het welzijnswerk en heb daar een aantal jaren een drukkerij gerund.
Vanaf 1998 ben ik de journalistieke kant op gegaan, eerst als voorlichter op de afdeling Kwaliteit, Arbo en Milieu van een sociale werkplaats in Helmond. In die tijd was ik deels gedetacheerd naar het SW Journaal, het landelijke orgaan van de NOSW, het overkoepelend orgaan van de Nederlandse sociale werkplaatsen. Vanaf 2002 heb ik de interne communicatie van de Atlant Groep in Helmond gedaan. Een van mijn taken was het samenstellen, redigeren en uitgeven van het personeelsblad. Vanaf augustus 2008 ben ik overgestapt naar WVS-groep in Roosendaal, waar ik tot juni 2012 hetzelfde werk heb gedaan.
Nu geniet ik van mijn pensioen en kan me ondermeer bezig houden met een oude hobby: het kweken van Stapeliaceae. In de jaren zeventig van de vorige eeuw heb ik bestuivingsonderzoek gedaan en de resultaten daarvan wereldwijd gepubliceerd via het orgaan van de International Asclepiad Society: Asklepios.